Cпоразум о сарадњи компаније AГРОМАРКЕТ и Економског факултета у Крагујевцу

12 January 2021


Cпоразум о сарадњи компаније AГРОМАРКЕТ и Економског факултета у Крагујевцу


У циљу унапређена практичног знања и међусобне сарадње, потписан је Споразум о сарадњи компаније AГРОМАРКЕТ доо Крагујевац и Економског факултета Универзитета у Крагујевцу.  Споразум су потписали  дeкaн Eкoнoмскoг фaкултeтa - прoф. др Пeтaр Вeсeлинoвић и Душан Мојсиловић – директор компаније AГРОМАРКЕТ доо Крагујевац. Овај Споразум садржи оквир за успостављање успешне и континуиране сарадње у наредном периоду.

Циљ Споразума је повезивање високог образовања и реалног сектора, у сврху унапређења науке, иновација и технолошког развоја, кроз спровођење конкретних активности које имају образовну, примењену и развојну димензију. Непосредни резултати сарадње односиће се се на повезивање студената, сарадника и наставника Економског факултета Универзитета у Крагујевцу и запослених у компанији AГРОМАРКЕТ доо Крагујевац, ради заједничких активности на истраживачко- развојним и иновационим пројектима који су базирани на научном приступу и практичној примени.

Активности кроз које ће се остваривати сарадња су одређене према конкретним потребама и могућностима и биће реализоване кроз:

  • Студентске праксе;
  • Гостујућа предавања;
  • Заједничке организације догађаја;
  • Истраживачко-развојне и иновационе пројекте;
  • Пројектне задатке у сврху израде мастер и завршних радова студената и
  • Унапређење инфраструктуре, научно-истраживачких активности и квалитета студија на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу и функционисања компаније AГРОМАРКЕТ доо Крагујевац.