Stručna služba o sezoni

August 2022

Stručna služba o sezoni

Naše kolege, Goran Jakovljević (Koordinator stručne službe za zaštitu biljana teritoriji Vojvodine) i Mladen Đorđević (Koordinator stručne službe za zaštitu bilja nateritoriji Centralne, Južne i Zapadne Srbije), pravo sa terena nam prenose utiske ovogodišnje sezone. Svaki iz svog ugla govori o izazovima sa kojima su se susretali i rezultatima koje su do sada postigli zajedno sa svojim kolegama iz stručne službe i prodaje.


1. Vaš osvrt na sezonu?

Goran:  Ukratko rečeno sezona je bila izuzetno izazovna, ali veoma uspešna. Stručna služba je odlično obavila svoj posao. Ove godine pokazali smo jednu vrstu dominacije prisustvom na terenu što se ogleda kroz poboljšanu i uvećanu saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima.

Mladen:  Iako je svaka sezona drugačija, sa svojim nekim specifičnostima po kojima se razlikuje od svake prethodne, za ovu sezonu možemo da kažemo da je posebno izazovna. Ovo ne samo zbog vremenskih prilika koje nisu bile idealne (jer retko jesu), već i zbog jednog posebno specifičnog momenta i okolnosti na svetskom nivou. 


2. Da li su očekivanja ispunjena kada je reč o ostvarenim rezultatima?

Goran:  Možemo reći da su očekivanja ispunjena. Kao i nakon svake sezone može se uočiti prostor za napredak, što nam svakako znači prilikom razrade planova istrategije za narednu sezonu.

Mladen:  Na terenu Centralne i Južne Srbije sezona je još uvek daleko od kraja, jer je pred nama intenzivna povrtarska proizvodnja, kao i druga polovina voćarske proizvodnje i čeka nas još dosta posla. Za precizniju analizu i sagledavanje realizacije očekivanja i ciljeva bih ipak sačekao neki, za to, adekvatniji trenutak krajem godine. Za sada možemo da budemo optimisti u percepciji krajnjih ostvarenja zadatih ciljeva.


3. Na koje ste izazove nailazili tokom sezone i kako ste ih rešavali?

Goran:  Što se tiče izazova, ove godine treba izdvojiti dosta reklamacija na delovanje određenih pesticida. Te reklamacije su potpuno normalan sled događaja (posmatrano sa stručne strane) uzimajući uobzir agresivnost štetnih organizama i klimatske uslove prilikom primene pesticida. Na reklamacije stručna služba se obavezno odazivala i pružala najadekvatnije savete za rešavanje problema.

Mladen:  Ako izuzmemo izazove koje nose vremenske (ne)prilike, najveći izazovi jesu oni koji se javljaju kao posledica neadekvatne primene pesticida, a ponajviše herbicida.Vrlo često proizvođači kasne u primeni herbicida i kada im problem postane previše očigledan uglavnom bude kasno za primenu ovih sredstava ili ih ne primene u adekvatnim uslovima pa iz ovih razloga dolazi do pojave neželjenih reakcija biljaka. U ovim situacijama potrebno je detektivskim metodama utvrditi sve okolnosti koje su obeležile primenu određenog sredstva kako bi se došlo dotačke gde je napravljen propust koji je doveo do reakcije biljke.