Agromarket doo Kragujevac Politika privatnosti


Kompanija Agromarket doo Kragujevac (u daljem tekstu: Poslodavac) čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate. Saglasni ste da se prilikom Vaše posete našem sajtu na web adresi www.karijera.agromarket.rs mogu prikupljati Vaši lični podaci. Podaci o ličnosti koje Poslodavac obrađuje su ime i prezime, datum rođenja, fotografija, e-mail adresa, broj telefona, radno iskustvo i prethodni poslodavci, podaci o stručnoj spremi i poznavanju stranih jezika, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o posedovanju licenci i kategorija vozačkih dozvola, itd. Nije moguće obezbediti potpunu listu svih podataka o ličnosti koje obrađujemo, jer svaki kandidat za posao može u biografiji navesti različite podatke.

Šta radimo sa podacima koje dobijamo od Vas?

Glavni razlog zbog kog koristimo Vaše lične podatke je isključivo za pronalaženje i zapošljavanje kandidata, kao i da Vas obavestimo o novim poslovima, odnosno da Vam pružimo mogućnost da budete obavešteni o svim dodatnim informacijama u vezi sa Poslodavcem. Ovakvi podaci se prikupljaju u smislu člana 12 stav 1 tačka 3 u vezi člana 14 stav 2 tačka Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Repulike Srbije. Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom,predmetnom ili drugom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran rukovalac podacima.

Poslodavac se obavezuje da podatke o kandidatima iz baze podataka neće koristiti za marketing, telemarketing, online prodaju ili bilo koju drugu svrhu osim zapošljavanja.

Pristup informacijama

Sve informacije koje nam pružite čuvaju se na našem serveru, i mogu im pristupiti isključivo  ovlašćena lica za obradu podataka, u svrhe navedene u ovoj politici ili u druge svrhe za koje je ste vi kao korisnici internet sajta dali odobrenje. Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve dok postoji vaša saglasnost za to.

Podaci koji su prikupljeni se neće odavati trećim licima, odnosno mi možemo podeliti Vaše lične podatke samo sa našim povezanim kompanijama i odabranim trećim licima koja obavljaju usluge za nas koji će koristiti navedene podatke samo za pružanje usluga koje smo mi zahtevali. Korisnik prihvata odgovornost za sve podatke za koje sam izvrši ažuriranje na naš sistem.

Poslodavac će podatke odavati jedino na zahtev državnih organa, kako bi ispunio svoje zakonske obaveze.

Gde čuvamo vaše lične podatke?

Podaci koje prikupljamo od Vas se mogu preneti ili čuvati od strane izabranih trećih lica. Unošenjem Vaših ličnih podatka, saglasni ste za takvo prenošenje, čuvanje i obradu podataka. Poslodavac će preduzeti sve razumne korake kako bi se osiguralo da se Vaši podaci tretiraju kao poverljivi i u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim.

Kako da izvršite uvid ili dobijete kopiju podataka koje smo prikupili?

Vi, kao korisnik, imate pravo da zahtevate od rukovaoca podacima da Vas istinito i potpuno obavesti o obradi podatka o ličnosti, da izvršite uvid u prikupljene podatke koji se odnose na Vas, da ih kopirate, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pratećim propisima. Rukovalac podacima je dužan da Vaš zahtev za obaveštavanje i uvid reši bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Takođe, imate pravo da proverite, ispravite, dopunite, ažurirate ili brišete podatke koje u vezi sa Vama čuva rukovalac podacima, ako su po Vašem mišljenju zastareli ili netačni. U tu svrhu dovoljno je da izmene pošaljete na našu kontakt e-mail adresu ili osobi zaduženoj za obradu podataka na e-mail adresu: karijera@agromarket.rs.

Promene u našoj Politici privatnosti

Bilo kakvo usaglašavanje ili promene koje unesemo u ovu Politiku privatnosti biće objavljene na našem sajtu, te se preporučuje da s vremena na vreme, isto proverite. Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmene, takođe i u slučaju promena pozitivnih propisa. Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Vas da se obratite sa predlogom. Usled neprekidnog razvoja Interneta neophodno je da Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vreme.

Kako da nas kontaktirate?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našoj Politici privatnosti, kontaktirajte nas na adresu:

Agromarket doo Kragujevac

Kraljevačkog bataljona 235/2

34000 Kragujevac, ili na našu kontakt e-mail adresu: karijera@agromarket.rs